Kuske Championatene på Forus Travbane

Åsbjørn Tengsareid ble trenerchampion på Forus i 2008, 2009, 2011, 2012 og i 2015.

Championatet for Trenere:

1931   Mattis Monsen                                        13 seire
1932   Fredrik W. Ramsland                                10 seire
1933   Per Wengshoel                                         6 seire
1934   Hans Christiansen                                     9 seire
1935   Bertil G. Roaldsøy                                    13 seire
1936   Bertil G. Roaldsøy                                     9 seire
1937   Gunnar Opsahl                                        10 seire
1938   Bertil G. Roaldsøy                                    15 seire
1939   Charles Hinna                                          12 seire
1940   Ingen kjøringer
1941   Tore Mauland                                          4 seire
1942   Gunnar Opsahl                                         5 seire
1943   Gunnar Opsahl                                        30 seire
1944   Bertil G. Roaldsøy                                    15 seire
1945   Bertil G. Roaldsøy                                    14 seire
1946   Gunnar Opsahl                                        12 seire
1947   Gunnar Opsahl                                        25 seire
1948   Bertil G. Roaldsøy                                    13,5 seire
1949   Isak Bersagel                                           16,5 seire
1950   Isak Bersagel                                           18,5 seire
1951   Knut Ulven                                             35,5 seire
1952   Knut Ulven                                             43 seire
1953   Knut Ulven                                             61,5 seire
1954   Knut Ulven                                             62 seire
1955   Knut Ulven                                             34 seire
1956   Knut Ulven                                             54 seire
1957   Thor Helliesen                                        16 seire
1958   Berton Auklend                                       28 seire
1959   Ragnvald Skaar                                        23 seire
1960   Thor Helliesen                                        24 seire
1961   Kjell Håkonsen                                        41 seire
1962   Kjell Håkonsen                                        32 seire
1963   Terje Hansen                                          32 seire
1964   Benn Orre                                              50 seire
1965   Benn Orre                                              52 seire
1966   Ingvald Hodne                                         43,5 seire
1967   Berton Auklend                                       43,5 seire
1968   Berton Auklend                                       28,5 seire
1969   Gunleif Tollefsen                                     61 seire
1970   Gunleif Tollefsen                                     56 seire
1971   Gunnar Mehla                                         69 seire
1972   Gunleif Tollefsen                                     45 seire
1973   Gunleif Tollefsen                                     42 seire
1974   Gunleif Tollefsen                                     53 seire
1975   Gunleif Tollefsen                                     64 seire
1976   Gunleif Tollefsen                                     68 seire
1977   Gunleif Tollefsen                                     58 seire
1978   Gunleif Tollefsen                                     49 seire
1979   Gunleif Tollefsen                                     60 seire
1980   Gunleif Tollefsen                                     75 seire
1981   Gunleif Tollefsen                                     58 seire
1982   Gunleif Tollefsen                                     43 seire
1983   Gunleif Tollefsen                                     44 seire
1984   Gunleif Tollefsen                                     47 seire
1985   Gunleif Tollefsen                                     63 seire
1986   Gunleif Tollefsen                                     76 seire
1987   Rune Wiig                                               78 seire
1988   Rune Wiig                                               80 seire
1989   Rune Wiig                                               90 seire
1990   Rune Wiig                                               77 seire
1991   Rune Wiig                                               69 seire
1992   Rune Wiig                                               70 seire
1993   Gunleif Tollefsen                                     67 seire
1994   Rune Wiig                                               73 seire
1995   Rune Wiig                                               85 seire
1996   Rune Wiig                                             110 seire
1997   Rune Wiig                                               77 seire
1998   Rune Wiig                                               76 seire
1999   Rune Wiig                                               78 seire
2000   Rune Wiig                                               70 seire
2001   Rune Wiig                                               76 seire
2002   Rune Wiig                                               66 seire
2003   Rune Wiig                                               60 seire
2004   Rune Wiig                                               91 seire
2005   Rune Wiig                                               94 seire
2006   Rune Wiig                                               95 seire
2007   Rune Wiig                                               70 seire
2008   Åsbjørn Tengsareid                                  70 seire
2009   Åsbjørn Tengsareid                                  77 seire
2010   Øystein Tjomsland                                   63 seire
2011   Åsbjørn Tengsareid                                  62 seire
2012   Åsbjørn Tengsareid                                  64 seire
2013   Bo Westergaard                                       39 seire
2014   Rune Wiig                                               47 seire
2015   Åsbjørn Tengsareid                                  40 seire
2016   Pål Buer                                                 50 seire
2017   Rune Wiig                                               37 seire
2018   Pål Buer                                                 37 seire
2019   Geir Mikkelsen                                        30 seire
2020   Pål Buer                                                 36 seire
2021   Pål Buer                                                 37 seire

Championatet for Stallansatte (profesjonelle):

1933   Fredrik W. Ramsland                                 4 seire

1934   Jacob Berg                                            14 seire

1935   Ikke kåret

1936   E.A. Sundve                                             1 seier

1937   Edvin Eide                                               1 seier

1938   Ikke kåret

1939   Ikke kåret

1940   Ikke kåret

1941   Ikke kåret

1942   Karl Frøiland                                            2 seire

1943   Karl Frøiland                                            1 seier

1944   Ikke kåret

1945   Ikke kåret

1946   Alf Ulven                                                 1 seier

1947   Per Wengshoel                                        4 seire

1948   Per Wengshoel                                        3 seire

1949   Olav M. Skjæveland                                  2 seire

1950   Berton T. Auklend                                   7 seire

1951   Olav M. Skjæveland                                  6 seire

1952   Sigmund Sinsen                                        1 seier

1953   Sigmund Sinsen                                        4 seire

1954   Wilhelm Ramsland                                     5 seire

1955   Ikke kåret

1956   Ikke kåret

1957   Ikke kåret

1958   Ingvald Hodne                                          1 seier

1959   Ikke kåret

1960   Ingvald Hodne                                          1 seier

1961   Ikke kåret

1962   Ingvald Hodne                                          2 seire

1963   Ingolf Sigbjørnsen                                   49 seire

1964   Kjell Håkonsen                                       29 seire

1965   Kjell Håkonsen                                       39 seire

1966   Kjell Håkonsen                                       40 seire

1967   Kjell Håkonsen                                       35,5 seire

1968   Kjell Håkonsen                                       42 seire

1969   Kjell Håkonsen                                       49 seire

1970   Kjell Håkonsen                                       21 seire

1971   Ingvald Hodne                                        15 seire

1972   Ingvald Hodne                                        28 seire

1973   Ingvald Hodne                                        20 seire

1974   Roy Eikeland                                            5 seire

1975   Kjell Sele                                               10 seire

1976   Arnfinn Østvold                                        6 seire

1977   Arnfinn Østvold                                        7 seire

1978   Arnfinn Østvold                                        8 seire

1979   Rune Hodne                                            2 seire

1980   Odd Storetvedt                                        5 seire

1981   Hans Inge Rege                                        1 seier

1982   Åge skjold                                               2 seire

1983   Rune Wiig                                              10 seire

1984   Rune Wiig                                              32 seire

1985   Rune Skjæveland                                      4 seire

1986   Rune Skjæveland                                      6 seire

1987   Thomas Pettersson                                   7 seire

1988   Rune Skjæveland                                      7 seire

1989   Frode Espeland                                        6 seire

1990   Geir Gudmestad                                       7 seire

1991   Tom Horpestad                                       17 seire

1992   Øyvind Hegdal                                         11 seire

1993   Øyvind Hegdal                                         14 seire

1994   Øyvind Hegdal                                         16 seire

1995   Frode Espeland                                       16 seire

1996   Åsbjørn Tengsareid                                   5 seire

1997   Åsbjørn Tengsareid                                  15 seire

1998   Åsbjørn Tengsareid                                  14 seire

1999   Kjetil Djøseland                                       10 seire

2000   Tom Erga                                                  5 seire

2001   Tom Erga                                                  8 seire

2002   Svein Ove Wassberg                                  10 seire

2003   Svein Ove Wassberg                                   9 seire

2004   Geir Mikkelsen                                         13 seire

2005   Svein Ove Wassberg                                  26 seire

2006   Svein Ove Wassberg                                  24 seire

2007   Svein Ove Wassberg                                  26 seire

2008   Svein Ove Wassberg                                  21 seire

2009   Svein Ove Wassberg                                  19 seire

2010   Svein Ove Wassberg                                  25 seire

2011   Svein Ove Wassberg                                  20 seire

2012   Svein Ove Wassberg                                  30 seire

2013   Svein Ove Wassberg                                  25 seire

2014   Svein Ove Wassberg                                  30 seire
2015   Svein Ove Wassberg                                  29 seire
2016   Svein Ove Wassberg                                  28 seire
2017   Svein Ove Wassberg                                  13 seire
2018   Magnus Teien Gundersen                            3 seire
2019   Bjørn Steine                                              8 seire
2020   Bjørn Steine                                             14 seire
2021   Tord R. Salte                                              5 seire    

Championatet for Amatører:

1930   Fredrik W. Ramsland                                  9 seire

1931   S. Rønneberg                                           4 seire

1932   Hans O. Njærheim                                   11 seire

1933   Magnus O. Landaas                                  10 seire

1934   Magnus O. Landaas                                   5 seire

1935   Arnt Paulsen                                            8 seire

1936   Hans O. Njærheim                                    6 seire

1937   Tore Mauland                                          8 seire

1938   Enok Aase                                               6 seire

1939   Tobias Mellomstrand                                 6 seire

1940   Ikke kåret

1941   Torstein Haga                                          4 seire

1942   Enok Aase                                               8 seire

1943   Enok Aase                                              11 seire

1944   Karsten Sørbø                                          8 seire

1945   Martin O. Salte                                        4 seire

1946   Martin O. Salte                                        8,5 seire

1947   Martin Hove                                            4 seire

1948   Kjell Sørbø                                              5 seire

1949   Fritjof Haugstad                                       5 seire

1950   Martin Hove                                            9 seire

1951   Arnold Frøiland                                        8 seire

1952   Malvin Fjermestad                                    8 seire

1953   Wilhelm Ramsland                                     6 seire

1954   Kornelius Wiig                                          6 seire

1955   Oddbjørn Madland                                   9 seire

1956   Fritjof Haugstad                                       8 seire

1957   Martin Hove                                           18 seire

1958   Martin Hove                                           23 seire

1959   Wilhelm Ramsland                                    17 seire

1960   Martin Hove                                           16 seire

1961   Wilhelm Ramsland                                    27 seire  

1962   Martin Hove                                           23 seire

1963   Benn Orre                                             32 seire

1964   Torgeir Gudmestad                                 25 seire

1965   Jostein Lea                                            31 seire

1966   Jonas Wiig                                             21,5 seire

1967   Jostein Lea                                            38 seire

1968   Jostein Lea                                            33,5 seire

1969   Torgeir Gudmestad                                 13 seire

1970   Jostein Lea                                            18 seire

1971   Torgeir Gudmestad                                 18 seire

1972   Fritjof Haugstad                                      11 seire

1973   Jostein Lea                                            25 seire

1974   Jostein Lea                                            22 seire

1975   Ingvald Hodne                                         30 seire

1976   Rune Vognsen                                        15 seire

1977   Ingvald Hodne                                         21 seire

1978   Tor Leiv Gudmestad                                 22 seire

1979   Tor Leiv Gudmestad                                 17 seire

1980   Roy Eikeland                                           26 seire

1981   Roy Eikeland                                           38 seire

1982   Per Arvid Erga                                         28 seire

1983   Per Arvid Erga                                         28 seire

1984   Svein A. Høitomt                                      36 seire

1985   Oddvar Mæland                                       29 seire

1986   Oddvar Mæland                                       34 seire

1987   Oddvar Mæland                                       17 seire

1988   Roy Eikeland                                           12 seire

1989   Roy Eikeland                                           12 seire

1990   Oddvar Mæland                                         8 seire

1991   Oddvar Mæland                                       14 seire

1992   Roy Eikeland                                           17 seire

1993   Roy Eikeland                                           14 seire

1994   Oddvar Mæland                                       12 seire

1995   Øystein Amdal                                         15 seire

1996   Oddvar Mæland                                       14 seire

1997   Oddvar Mæland                                       13 seire

1998   Oddvar Mæland                                       17 seire

1999   Oddvar Mæland                                       22 seire

2000   Oddvar Mæland                                       19 seire

2001   Oddvar Mæland                                       17 seire

2002   Oddvar Mæland                                       11 seire

2003   Oddvar Mæland                                         9 seire

2004   Oddvar Mæland                                         8 seire

2005   Tor Leiv Gudmestad                                   4 seire

2006   Bernt Øksnevad                                         7 seire

2007   Frode Espeland                                         4 seire

2008   Frode Espeland                                        12 seire

2009   Jørn Bjaanes                                             6 seire

2010   Harald Inge Hagen                                      4 seire

2011   Jørn Bjaanes                                             6 seire

2012   Bernt Øksnevad                                        10 seire

2013   Atle Erga                                                   6 seire

2014   Bernt Øksnevad                                        10 seire
2015   Einar Nedrebø                                          17 seire
2016   Einar Nedrebø                                            8 seire
2017   Einar Nedrebø                                          19 seire
2018   Einar Nedrebø                                          13 seire
2019   Jørn Bjaanes                                            18 seire
2020   Ole Gaute Gudmestad                                8 seire
2021   Atle Erga                                                   8 seire

Travryttere (montè):

2004   Monica Refsland                                        1 seier

2005   Monica Refsland                                        2 seire

2006   Monica Refsland                                        3 seire

2007   Marie Øvestad                                           2 seire

2008   Monica Refsland                                        1 seier

2009   Marie Øvestad                                           3 seire

2010   Kari Anne Knutsen                                     3 seire

2011   Kristine Kvasnes                                         6 seire

2012   Malin Berås                                                5 seire

2013   Martine Finsand                                         5 seire

2014   Kristine Kvasnes                                         3 seire
2015   Kristine Kvasnes                                         3 seire
2016   Kristine Kvasnes                                         2 seire
2017   Tonje Gudmestad                                       3 seire
2018   Hilde Rogstad                                             3 seire
2019   Caroline L. B. Morken                                 1 seier
2020   Martine Finsand                                          2 seire
2021   Helene Kolle                                              3 seire

Nyeste kommentarer

25.10 | 17:50

Hei Freddy! Takk skal du ha. Har rettet opp feilen nå. Tusen takk

24.10 | 16:23

Hei, og takker for mye info gjennom denne siden

29.03 | 11:43

Fantastisk side!

02.02 | 18:51

Fantastisk dyktig travkusk og jeg husker han best med sine bragder med Alm ...